O konferencji

Shadow
Slider

Bringing Justice Closer to European Citizens

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego organizuje międzynarodową konferencję poświęconą problematyce budowania zaufania europejskich obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Temat konferencji w języku angielskim to “Bringing Justice Closer to European Citizens”. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG (ul. Jana Bazyńskiego 6, 80-309 Gdańsk)

Wybór daty konferencji nie jest przypadkowy. Z inicjatywy Rady Europy oraz Komisji Europejskiej 25 października 2019 r. obchodzony jest jako Europejski Dzień Sprawiedliwości.

Podczas konferencji prezentowane będą referaty obejmujące m.in. następujące kwestie: jak budować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, czy tzw. alternatywne metody rozwiązywania sporów osłabiają to zaufanie, jakie są mierniki jakości wymiaru sprawiedliwości, jak skutecznie informować obywateli o ich prawach.

Organizatorzy przyjmują wystąpienia poświęcone głownie problematyce międzynarodowej, jednakże zagadnienia mogą obejmować rozwiązania krajowe czy związane z historycznym doświadczeniem, lecz ukazane zawsze w szerszej perspektywie.

Oficjalny język konferencji: angielski.

Komitet naukowy:


prof. Elisabetta Silvestri (Uniwersytet w Pawii)

prof. Tatjana Zoroska-Kamilovska (Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Skopju)

prof. Iryna Izarova (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)

dr hab., prof. UG Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański)

dr hab., prof. UJ (Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab, prof. UG Jacek Wiewiorowski (Uniwersytet Gdański)

dr Małgorzata Malczyk (Uniwersytet Jagielloński)

dr Dominika Mróz-Szarmach (Uniwersytet Gdański)

dr Bartosz Szolc-Nartowski (Uniwersytet Gdański)

Komitet organizacyjny

dr Dominika Mróz-Szarmach (Uniwersytet Gdański)

dr Bartosz Szolc-Nartowski (Uniwersytet Gdański)

dr hab., prof. UG Małgorzata Balwicka-Szczyrba (Uniwersytet Gdański)

Uczestnicy Konferencji

Dariusz Zawistowski – President of the Supreme Court of Poland, Civil Division

Maciej Bobrowicz –  President of the National Bar Council of Attorneys-at-Law

Artur Lesiak – President of the Court of Appeal in Gdańsk

Cornelis Hendrik van Rhee – Prof., Dr., Professor of European Legal History and Comparative Civil Procedure, Department of Foundations and Methods of Law, Faculty of Law, Maastricht University, Netherlands

Alan Uzelac – Prof., Dr., Chair (Head) of the Department of Civil Procedure at Zagreb University, Faculty of Law, Croatia

Iryna Izarova – Prof., Dr., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Tatjana ZoroskaKamilovska – Prof., Dr., Department of Civil Procedure,Faculty of Law “Iustinianus Primus”, Skopje University, North Macedonia

Anna Machnikowska – Prof. (UG), Chair (Head) of the Department of Civil Procedure, Gdańsk University, Poland

Vigita Vėbraitė – Associate Professor, Dr., Department of Private Law, Vilnius University, Lithuania

Gordon Kalajdziev – Prof. Dr., President of the Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia, professor at the Department of Criminal Law at the Faculty of Law „Justinian I” at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia

HenrietteChristine BoscheinenDuursma – Priv.-Doz. Dr., Department of Private Law, Salzburg University, Austria

Roksolana KhanykPospolitak – Prof., Dr., Head of Private Law Department, National University „Kyiv-Mohyla Academy”, Ukraine

Gusarov Kostiantyn, Prof., Dr., Head of the Department of Civil Procedure, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Terekhov Viktor, Dr., Lecturer at the Private Law Department, Law Faculty, Vilnius University, Lithuania

Adam Krzyk – Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University (Cracow), Poland

Pavel Salák – doc. JUDr., PhD, Department of the History of the State and Law, Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Kravtsov Serhii – PhD (Candidate of Legal Sciences),Associate Professor of Civil Procedure Department, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine

Prytyka Yurii – Prof. Dr., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Member of the Consultative Group on Law on Mediation in Ukraine

Jacek Wiewiorowski – Prof. (UG), Chair (Head) of the Department of Roman Law, Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk, Poland

Radosław Flejszar – Prof. (UJ), Chair (Head) of the Department of Civil Procedure, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University (Cracow), Poland

Małgorzata Malczyk Dr.,Department of Civil Procedure, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University (Cracow), Poland

Aleksander Wróbel Department of Civil Procedure, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University (Cracow), Poland

Dominika Mróz-Szarmach – Dr.,Department of Civil Procedure, Gdańsk University, Poland

Dobrochna Bach-Golecka – Prof. (UW), Institute of International Law, Deputy Dean in Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland

Paulina Święcicka Dr.,Department of Roman Law, Jagiellonian University (Cracow), Poland

Karolina Wyrwińska Dr.,Department of Roman Law, Jagiellonian University (Cracow), Poland

Marek Stus Dr., Department of Administrative History and Thought, Jagiellonian University (Cracow), Poland

Marian Biedrij –  Dr., Faculty of Law, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Łukasz Marzec – Prof. (UJ), Department of Roman Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University (Cracow), Poland

Kamil Sorka – Department of Roman Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University  (Cracow), Poland

Bartosz Szolc-Nartowski – Dr., Department of Roman Law, Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk, Poland

Maria Bondarieva Dr., Associate Professor, Docent of the Department of Notarial and Executive Process and Advocacy of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Кroitor Volodymyr – Prof., Dr., Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine,

Mamnytskyi Valeryi – Dr., Associate  Professor, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine