Kontakt

Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk

https://prawo.ug.edu.pl/

dr Dominika Mróz-Szarmach (Gdańsk University)- e-mail: dms@prawo.ug.edu.pl, tel. + 48 600 266 405

dr Bartosz Szolc-Nartowski (Gdańsk University) – e-mail: bartosz.szolc-nartowski@prawo.ug.edu.pl, tel.: + 48 691 320 405